CSR

CSR

Kiemelt célunk, hogy vállalatként pozitív hatást gyakoroljunk a társadalomra, amelyben működünk és a környezetünkre, ahol élünk. Elkötelezetten dolgozunk, hogy megőrizzük részvényeseink belénk vetett bizalmát, ezért üzletpolitikánkban a fenntartható fejlesztésre fókuszálunk, gazdasági, szociális és környezeti értékeket teremtve a világban. Kiemelt figyelmet szentelünk a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásnak (CSR), évről évre több irányelvet és programot integrálva a működésünkbe.

MINŐSÉGPOLITIKA

Üzletpolitikánkban kiemelt szerepet tölt be, hogy a környezetvédelem és a minőség legmagasabb szintjét képviseljük, működésünk minden részére kiterjedően. Partnereinkkel szorosan együttműködve folyamatosan azon dolgozunk, hogy termékeink tökéletesen megfeleljenek minden környezetvédelmi és minőségi előírásnak és törvénynek.

Éppen ezért:

  • az előkészítési fázist gondosan megtervezzük, majd szigorúan ellenőrzünk minden gyártási folyamatot
  • a tervezés során pontos méréseket végzünk, hogy megelőzzünk bármely meghibásodást vagy balesetet
  • rendszeresen ellenőrizzük az erőforrásaink optimális felhasználását, hogy folyamatos fejlődést biztosítsunk működésünk minden területén

A Vállalatirányítási Kézikönyvben megfogalmazott álláspontunk szerint elkötelezettek vagyunk a cégünk folyamatos fejlődése iránt. Ezt a célkitűzést szervezetünk minden dolgozójának szem előtt kell tartania és munkája során ügyelnie kell arra, hogy a Kézikönyvben szereplő valamennyi szabályt szigorúan betartsa, beleértve az operatív és működési irányelveket is.

A MONO IATF 16949_2016 minősítéssel rendelkezik és annak irányelvei szerint dolgozik.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Büszkék vagyunk rá, hogy működésünket már hosszú ideje úgy irányítjuk, hogy minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatásunkat. Tisztában vagyunk vele, hogy az emberi tényezők és a kiváló irányítási folyamatok kulcsszerepet töltenek be a környezeti szempontból is megfelelő működésben. Mindezek figyelembe vételével képesek vagyunk gyárunkat teljes mértékben biztonságosan és felelősségteljesen működtetni.

Éppen ezért:

  • Minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy garantáljuk a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet dolgozóinknak. Igyekszünk gazdaságosan felhasználni a rendelkezésünkre álló energiát és természetes erőforrásokat, hogy óvjuk a környezetünket. Továbbá a megfelelő óvintézkedések és technológiák alkalmazásával jelentősen csökkentjük a károsanyag-kibocsátásunkat.
  • Folyamatosan mérjük és ellenőrizzük teljesítményünket, és gondoskodunk róla, hogy minden jogszabályi követelményt szigorúan betartsunk.
  • Előre meghatározott rendszerességgel felülvizsgáljuk minden eljárásunkat és folyamatunkat, hogy javítsuk teljesítményünket és alkalmazkodni tudjunk a környezeti változásokhoz.
  • Minden lehetséges eszközzel támogatjuk egy olyan vállalati kultúra kialakulását, ahol mindenki együttműködik a környezetünk védelme érdekében, továbbá a biztonság és az egészség megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, beleértve a dolgozóinkat, a vezetőség tagjait és a partnereinket is.

A MONO TQM és ISO 14001:2004 minősítéssel rendelkezik és annak irányelvei szerint dolgozik.

Minőségpolitika

Irányítási Rendszer Tanúsítvány

2022 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2021 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2020 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2019 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2018 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A MONO-nál olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszünk, ahol mindenkire egyenlőként tekintünk, kultúrától, vallástól, életkortól, szexuális identitástól, képességektől, háttértől vagy tapasztalattól függetlenül – és mindenkit büszkén képviselünk. Mindennapi munkánk során igyekszünk fenntartani az üzleti etikett legmagasabb normáit és gyakorlatait, tiszteletben tartva az emberi- és munkajogokat, miközben mindent megteszünk a munkavállalóink jólétének és biztonságának védelme érdekében. Értékeinket és küldetésünket soha nem áldozzuk fel a rövid távú profit oltárán.

Megtekintés

ÖNKÉNTESSÉG

A Magyar Vöröskereszt félévente szervez véradást a MONO-nál. Az ország egész éves vérellátásának fedezésére több mint 500 000 egység vérre van szükség. Munkavállalóink önkéntes munkájának köszönhetően ezek a véradás események számos beteget hozzásegítenek a gyógyuláshoz.

Megtekintés