CSR

CSR

Kiemelt célunk, hogy vállalatként pozitív hatást gyakoroljunk a társadalomra, amelyben működünk és a környezetünkre, ahol élünk. Elkötelezetten dolgozunk, hogy megőrizzük részvényeseink belénk vetett bizalmát, ezért üzletpolitikánkban a fenntartható fejlesztésre fókuszálunk, gazdasági, szociális és környezeti értékeket teremtve a világban. Kiemelt figyelmet szentelünk a Vállalati Társadalmi Felelősségvállalásnak (CSR), évről évre több irányelvet és programot integrálva a működésünkbe.

MINŐSÉGPOLITIKA

Üzletpolitikánkban kiemelt szerepet tölt be, hogy a környezetvédelem és a minőség legmagasabb szintjét képviseljük, működésünk minden részére kiterjedően. Partnereinkkel szorosan együttműködve folyamatosan azon dolgozunk, hogy termékeink tökéletesen megfeleljenek minden környezetvédelmi és minőségi előírásnak és törvénynek.

Éppen ezért:

  • az előkészítési fázist gondosan megtervezzük, majd szigorúan ellenőrzünk minden gyártási folyamatot
  • a tervezés során pontos méréseket végzünk, hogy megelőzzünk bármely meghibásodást vagy balesetet
  • rendszeresen ellenőrizzük az erőforrásaink optimális felhasználását, hogy folyamatos fejlődést biztosítsunk működésünk minden területén

A Vállalatirányítási Kézikönyvben megfogalmazott álláspontunk szerint elkötelezettek vagyunk a cégünk folyamatos fejlődése iránt. Ezt a célkitűzést szervezetünk minden dolgozójának szem előtt kell tartania és munkája során ügyelnie kell arra, hogy a Kézikönyvben szereplő valamennyi szabályt szigorúan betartsa, beleértve az operatív és működési irányelveket is.

A MONO ISO/TS 16949:2009 minősítéssel rendelkezik és annak irányelvei szerint dolgozik.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Büszkék vagyunk rá, hogy működésünket már hosszú ideje úgy irányítjuk, hogy minimalizáljuk a környezetre gyakorolt hatásunkat. Tisztában vagyunk vele, hogy az emberi tényezők és a kiváló irányítási folyamatok kulcsszerepet töltenek be a környezeti szempontból is megfelelő működésben. Mindezek figyelembe vételével képesek vagyunk gyárunkat teljes mértékben biztonságosan és felelősségteljesen működtetni.

Éppen ezért:

  • Minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy garantáljuk a biztonságos és egészséges munkakörnyezetet dolgozóinknak. Igyekszünk gazdaságosan felhasználni a rendelkezésünkre álló energiát és természetes erőforrásokat, hogy óvjuk a környezetünket. Továbbá a megfelelő óvintézkedések és technológiák alkalmazásával jelentősen csökkentjük a károsanyag-kibocsátásunkat.
  • Folyamatosan mérjük és ellenőrizzük teljesítményünket, és gondoskodunk róla, hogy minden jogszabályi követelményt szigorúan betartsunk.
  • Előre meghatározott rendszerességgel felülvizsgáljuk minden eljárásunkat és folyamatunkat, hogy javítsuk teljesítményünket és alkalmazkodni tudjunk a környezeti változásokhoz.
  • Minden lehetséges eszközzel támogatjuk egy olyan vállalati kultúra kialakulását, ahol mindenki együttműködik a környezetünk védelme érdekében, továbbá a biztonság és az egészség megőrzése mindannyiunk közös felelőssége, beleértve a dolgozóinkat, a vezetőség tagjait és a partnereinket is.

A MONO TQM és ISO 14001:2004 minősítéssel rendelkezik és annak irányelvei szerint dolgozik.

Irányítási Rendszer Tanúsítvány

2020 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2019 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

2018 Éves Energetikai Szakreferensi Riport

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A MONO-nál olyan munkakörnyezet megteremtésére törekszünk, ahol mindenkire egyenlőként tekintünk, kultúrától, vallástól, életkortól, szexuális identitástól, képességektől, háttértől vagy tapasztalattól függetlenül – és mindenkit büszkén képviselünk. Mindennapi munkánk során igyekszünk fenntartani az üzleti etikett legmagasabb normáit és gyakorlatait, tiszteletben tartva az emberi- és munkajogokat, miközben mindent megteszünk a munkavállalóink jólétének és biztonságának védelme érdekében. Értékeinket és küldetésünket soha nem áldozzuk fel a rövid távú profit oltárán.

Megtekintés

ÖNKÉNTESSÉG

A Magyar Vöröskereszt félévente szervez véradást a MONO-nál. Az ország egész éves vérellátásának fedezésére több mint 500 000 egység vérre van szükség. Munkavállalóink önkéntes munkájának köszönhetően ezek a véradás események számos beteget hozzásegítenek a gyógyuláshoz.

Megtekintés